Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny do uchwały XXI/249/2004.

Załącznik graficzny do uchwały XXI/249/2004.

Uchwała XXI/249/2004 została uchylona uchwałą nr XXXIX/383/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
XXI/245/2004

XXI/245/2004 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie Bystrzyca, oznaczonej nr działki 903/1.
2004-10-08 00:00:00
XXI/251/2004

XXI/251/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Oława.
2004-10-08 00:00:00
XXI/253/2004

XXI/253/2004 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Maszków.
2004-10-08 00:00:00
XXI/241/2004

XXI/241/2004 w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Oława.
2004-10-08 00:00:00
XXI/243/2004

XXI/243/2004 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2004-10-08 00:00:00
XXI/242/2004

XXI/242/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
2004-10-08 00:00:00
XXI/244/2004

XXI/244/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Oława.

Uchwała Nr XXI/244/2004 traci moc na podstawie uchwały Nr XLVII/448/2006.
2004-10-08 00:00:00
XXI/248/2004

XXI/248/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.
2004-10-08 00:00:00
XXI/252/2004

XXI/252/2004 w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Oława.
2004-10-08 00:00:00