Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XII/125/2003

XII/125/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XII/125/2003 traci moc obowiązywania uchwałą nr XXIII/271/2004 z dnia 26.11.2004r
2004-12-21 00:00:00
XII/128/2003

XII/128/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
2004-03-19 00:00:00
XII/131/2003

XII/131/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolechów.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 710 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/145/2003

XII/145/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maszków.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 724 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/159/2003

XII/159/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Górnik.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 738 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/142/2003

XII/142/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lizawice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 721 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/150/2003

XII/150/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osiek.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 729 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/156/2003

XII/156/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ścinawa.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 735 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/130/2003

XII/130/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bystrzyca.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 709z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00
XII/133/2003

XII/133/2003 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drzemlikowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38 poz. 712 z dnia 25.02.2004r.

Stwierdzono nieważność § 4 pkt 1 ppkt 3 oraz § 10 uchwały
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-17/02/04 z dnia 30.01.2004r.
2004-03-01 00:00:00