Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz, skarbnik, komendanta SG za 2007 rok 

 


 

 Ryszard Wojciechowski  - wójt gminy Oława

 Zbigniew Pryjda  - zastępca wójta gminy Oława

 Teresa Łagowska  - sekretarz gminy Oława

 Danuta Król - skarbnik gminy Oława

 Ryszard Biały - komendant Straży Gminnej

 


Liczba odwiedzin : 610
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-05-09 14:52:00
Czas publikacji: 2008-05-09 14:52:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak