Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XIII/167/2004

XIII/167/2004 w sprawie budżetu Gminy Oława na 2004 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 83, poz. 1574 z dnia 06.05.2004r.
2004-05-17 00:00:00
XIII/169/2004

XIII/169/2004 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oława.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 54, poz. 1055 z dnia 23.03.2004r.
Zmieniona uchwałą nr
 
2004-04-06 00:00:00
XIII/168/2004

XIII/168/2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
2004-02-25 00:00:00
Załącznik do uchwały XIII/167/2004

Załącznik do uchwały XIII/167/2004. Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłata na lata 2004 - 2017.
2004-02-25 00:00:00
Załącznik Nr 9 do uchwały XIII/167/2004

Załącznik Nr 9 do uchwały XIII/167/2004. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki na 2004 rok.
2004-02-25 00:00:00
Załącznik Nr 6 do uchwały XIII/167/2004

Załącznik Nr 6 do uchwały XIII/167/2004. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
2004-02-24 00:00:00
XIII/171/2004

XIII/171/2004 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oraganizacyjnych.
2004-02-24 00:00:00
Załącznik Nr 8 do uchwały XIII/167/2004

Załącznik Nr 8 do uchwały XIII/167/2004. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2004.
2004-02-24 00:00:00
Załącznik Nr 5 do uchwały XIII/167/2004

Załącznik Nr 5 do uchwały XIII/167/2004. Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy na 2004 rok.
2004-02-24 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/167/2004.

Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/167/2004. Plan budżetu Gminy Oława na 2004 rok - Dochody.
2004-02-24 00:00:00