Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny do uchwały XIV/182/2004

Załącznik graficzny do uchwały XIV/182/2004. Mapa ewidencji gruntów - obręb Bystrzyca
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XIV/181/2004

Załącznik graficzny do uchwały XIV/181/2004. Mapa ewidencji gruntów - obręb Bystrzyca.
2006-05-04 00:00:00
XIV/183/2004

XIV/183/2004 w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.
Zmieniająca uchwałę Nr  V/35/2003 z dnia 26.02.2004r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 60, poz. 1178 z dnia 01.04.2004r.
2004-04-15 00:00:00
XIV/177/2004

XIV/177/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej.
2004-04-01 00:00:00
XIV/176/2004

XIV/176/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gaci.
2004-04-01 00:00:00
XIV/175/2004

XIV/175/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej.
2004-04-01 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XIV/174/2004

Załącznik nr 1 do uchwały XIV/174/2004. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2004.
2004-03-19 00:00:00
XIV/181/2004

XIV/181/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.
2004-03-19 00:00:00
od nr XIV/174/2004 do XIV/179/2004

od nr XIV/174/2004 do XIV/179/2004
2004-03-19 00:00:00
Załącznik graficzny Nr 3 do uchwały XIV/180/2004

Załącznik graficzny Nr 3 do uchwały XIV/180/2004. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Godzikowice.
2004-03-19 00:00:00