Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVI/190/2004.

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVI/190/2004.

Uchwała Nr XVI/190/2004 traci moc na podstawie uchwały Nr XXXIX/386/2006.
2006-05-05 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XVI/197/2004

Załącznik graficzny do uchwały XVI/197/2004

Uchwała Nr XVI/197/2004 traci moc na podstawie uchwały Nr XXXIX/386/2006.
2006-05-05 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XVI/196/2004.

Załącznik graficzny do uchwały XVI/196/2004.

Uchwała nr XVI/196/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006
z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XVI/194/2004.

Załącznik graficzny do uchwały XVI/194/2004.

Uchwała nr XVI/194/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006 
z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
XVI/191/2004

XVI/191/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gać.
2004-09-01 00:00:00
XVI/190/2004

XVI/190/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlce.
2004-09-01 00:00:00
XVI/200/2004

XVI/200/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Zabardowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 94 poz. 1696 z dnia 25.05.2004r.
Zmiana w uchwale nr XVI/200/2004 wprowadzona uchwałą nr XVIII/231/2004 z dnia 05.07.2004r.
2004-09-01 00:00:00
XVI/199/2004

XVI/199/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Jaczkowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 94, poz. 1695 z 25.05.2004r.
2004-06-28 00:00:00
XVI/198/2004

XVI/198/2004 w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Godzikowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 94, poz. 1694 z 25.05.2004r.
2004-06-28 00:00:00
XVI/188/2004

XVI/188/2004 w sprawie zasad udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
2004-06-28 00:00:00