Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVIII/218/2004.

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVIII/218/2004.

Uchwała nr XVIII/218/2004 traci moc na podstawie uchwały Nr XXXIX/385/2006.
2006-05-05 00:00:00
Załącznik graficzny nr 2 do uchwały nr XVIII/230/2004.

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały nr XVIII/230/2004.

Uchwała nr VIII/230/2003 traci moc na podstawie uchwały Nr XXXIX/385/2006.
2006-05-05 00:00:00
Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVIII/223/2004.

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XVIII/223/2004.

Uchwała nr XVIII/223/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
XVIII/219/2004

XVIII/219/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Górnik.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/222/2004.

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/222/2004.

Uchwała nr XVIII/222/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/220/2004.

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/220/2004.

Uchwała XVIII/220/2004 została uchylona uchwałą nr
XXXIX/383/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
XVIII/225/2004

XVIII/225/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gać.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny nr 3 do uchwały XVIII/217/2004.

Załącznik graficzny nr 3 do uchwały XVIII/217/2004.

Uchwała nr XVIII/217/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/216/2004.

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XVIII/216/2004.

Uchwała nr XVIII/216/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXIX/384/2006
z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
XVIII/215/2004

XVIII/215/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
2004-09-22 00:00:00