Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja LXIII z dnia 10.11.2010 r.

Sesja LXIII z dnia 10.11.2010 r.
2010-12-16 10:30:22
Sesja LXII z dnia 29.10.2010 r.

 
2010-12-16 10:23:49
Sesja LXI z dnia 15.10.2010 r.

 
2010-12-16 10:15:56
Sesja LX z dnia 30.09.2010 r.

 
2010-10-07 10:58:30
Sesja LIX z 31.08.2010 r.

 
2010-10-06 10:43:41
Sesja LVIII z dnia 01.07.2010 r.

Sesja LVIII z dnia 01.07.2010 r.
2010-10-04 14:51:54
Sesja LVII z dnia 29.06.2010 r.

 
2010-10-04 13:58:23
Sesja LVI z dnia 17.06.2010 r.

Sesja LVI z dnia 17.06.2010 r.
2010-06-30 13:49:47
Sesja LV z dnia 31.05.2010 r.

 
2010-06-30 13:04:32
Sesja LIV z dnia 29.04.2010 r.

Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/349/2010  (29.5 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 r.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/350/2010  (29.3 KB)
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 r.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/351/2010  (276.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.
Dokument Załącznik nr 1 do Uchwały LIV/351/2010  (109.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2010.
Dokument Załącznik 1a do Uchwały LIV/351/2010  (100.2 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
Dokument Załącznik nr 1b do Uchwały LIV/351/2010  (35.3 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze Starostwem Powiatowym w Oławie.
Dokument Załącznik nr 2 do Uchwały LIV/351/2010 (283.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
Dokument Załącznik nr 2a do Uchwały LIV/351/2010  (179.3 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
Dokument Załącznik nr 3 do Uchwały LIV/351/2010  (118.6 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/352/2010 (58.4 KB)
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Oława.
Uchała nr LIV/352/2010 została zmieniona Uchwałą nr XXII/132/2011 z 30.12.2011r.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/353/2010  (40 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława".
Dokument Załącznik graficzny nr 1 (197.9 KB)
Dokument Załącznik graficzny nr 2  (112.4 KB)


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/354/2010  (25.7 KB)
w sprawie skargi pana Tadeusza Górskiego na bezczynność ogranu.


Dokument Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/355/2010 (24.6 KB)
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/4/2006 Rady Gminy Oława z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oława.

2010-05-31 13:01:06