Pracownicy Urzędu Gminy Oława 

 

 

Urząd Gminy Oława
pl. Marsz. J.Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
Tel. 71-313-30-44
Fax. 71-72-34-634
sekretariat@gminaolawa.pl


Uwaga - zmiany numerów telefonu do niektórych pracowników Urzędu Gminy Oława.
              Zmiana numerów została wyróżniona kolorem zielonym.

 

 • REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

skarbnik -
Danuta Król
wew. 222, 71-38-12-222, pok. 6 (parter)

zastępca skarbnika -Irena Palczyńska
wew. 240,
71-38-12-240, pok. 5 (parter)

inspektor ds. księgowości budżetowej  - Magdalena Przygoda
wew. 221,
71-38-12-221, pok. 5 (parter) 

inspektor ds. księgowości budżetowej - Regina Kuźniarska
wew. 240,
71-38-12-240, pok. 5 (parter)

inspektor ds. księgowości budżetowej - Izabela Kotla
wew. 215, 71-38-12-215, pok. 14 (Ip.)   

podinspektor ds. księgowości budżetowej
- Jadwiga Bartkiewicz
wew. 238, 71-38-12-238, pok. 14 (Ip.)

podinspektor ds. księgowości budżetowej - Barbara Bogunia
wew. 236, 71-38-12-236, pok. 14 (Ip.)

podinspektor ds. obsługi kasowej
- Mariola Pasierska
wew. 237, 71-38-12-237, pok. 14 (Ip.)

 

 • REFERAT WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ


inspektor ds. wymiaru podatku - Karolina Kownacka
wew. 228, 71-38-12-228, pok. 2 (parter)

inspektor ds. wymiaru podatków - Joanna Walkowiak
wew. 235, 71-38-12-235, pok. 3 (parter) 


inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Dorota Jazienicka
wew. 220, 71-38-12-220, pok. 3 (parter)

referent ds. wymiaru podatków i opłat - Katarzyna Ścisłowska
wew. 220, 71-38-12-220, pok. 3 (parter)


inspektor ds. księgowości podatkowej - Krystyna Pita
wew. 219, 71-38-12-219, pok. 2 (parter)

podinspektor ds. księgowości podatkowej - Jolanta Madejska
wew. 219, 71-38-12-219, pok. 2 (parter) • REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH


inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - Maria Topolska
wew. 207, 71-38-12-207, pok. 7 (parter)

inspektor ds. ewidencji ludności - Małgorzata Dąbrowska
wew. 213, 71-38-12-213, pok. 7 (parter)


inspektor ds. kadr i organizacyjnych - Katarzyna Pyka- Łuczkiewicz
wew. 204, 71-38-12-204, pok. 4 (parter) 

podinspektor ds. techniczno-kancelaryjnych - Katarzyna Witkowska
313-30-44, 71-38-12-200, pok. 8 (Ip.)

podinspektor ds. informacji i kancelaryjnych - Halina Tchórzewska
wew. 210, 71-38-12-210, pok. 1 (parter)

 • ul. Nowodojazdowa 9, 55-200 Oława:

inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Karolina Giersz-Fuks
ul. Nowodojazdowa 9, pok. nr 4,
wew. 259, tel. 71-38-12-259

inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Małgorzata Wilk
ul. Nowodojazdowa 9, pok. nr 4,
wew. 259, tel. 71-38-12-259

 

 

 • ul. św. Rocha 3, 55-200 Oława:
podinspektor ds. informatyzacji - Grzegorz Frysztak
tel. 603 257 044, pok. 8

inspektor ds. informatyzacji - Marcin Siciarz
tel. 605 514 524, pok. 8

 

 • REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO


kierownik referatu - Michał Wołowicz

wew. 227, 71-38-12-227, pok. 22 (IIp.) 

inspektor ds. zamówień publicznych - Malwina Burdziakowska
wew. 217, 71-38-12-217, pok. 21 (IIp.)

inspektor ds. pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych - Zdzisław Węgrzyn
wew. 217, 71-38-12-217, pok. 21 (IIp.)


inspektor ds. inwestycji - Wiesława Kulesza
wew. 218, 71-38-12-218, pok. 18 (IIp.)

inspektor ds. inwestycji - Alina Maśluszczak
wew. 239, 71-38-12-239, pok. 18 (IIp.)

inspektor ds. inwestycji - Maciej Bryła
wew. 230, 71-38-12-230, pok. 18 (IIp.)

referent ds. gospodarki przestrzennej - Anna Chomicka
wew. 206, 71-38-12-206, pok. 19 (IIp.)

referent ds. gospodarki przestrzennej - Anita Luch
wew. 206, 71-38-12-206, pok. 19 (IIp.)

podinspektor ds. geodezji i gospodarki przestrzennej - Agnieszka Wachowiak
wew. 231, 71-38-12-231, pok. 20 (IIp.)


inspektor ds. gospodarowania mieniem gminnym - Magdalena Kłębicka
wew. 231, 71-38-12-231, pok. 20 (IIp.) • SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY


inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
- Dariusz Gierula
wew. 216, 71-38-12-216, pok. nr 16 (IIp.)

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji - Monika Salwach
wew. 211, 71-38-12-211, pok. nr 11 (Ip.) 


inspektor ds. promocji
- Joanna Szulżyk
wew. 214, 71-38-12-214, pok. nr 17 (IIp.)


inspektor ds. kontroli -
Anna Szyndler
wew. 241, 71-38-12-241,
ul. Św. Rocha 3, pok. nr 19 (Ip.) 

inspektor ochrony danych
iod@gminaolawa.pl

komendant Gminnego Związku OSP
-
 
asp. sztab. Tadeusz Frysztak,
tel. 603-253-114 • REFERAT  GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  ul. św. Rocha 3, 55-200 Oława:
 
inspektor ds. remontów - Zdzisław Bagiński
wew. 243, 38-12-243, pok. 21 (IIp.)

podinspektor ds. gospodarki komunalnej - Wioletta Babij
(lokale mieszkalne)
wew. 205, 38-12-205, pok. 20 (IIp.)
 
inspektor ds. gospodarki komunalnej - kanalizacji deszczowej - Karolina Makowska
wew. 223, 38-12-223, pok. 19 (IIp.)
 
inspektor ds. administrowania drogami gminnymi - Arkadiusz Grzesik
wew. 242, 38-12-242,
pok. 18 (IIp.)

podinspektor ds. gospodarki komunalnej -
Jolanta Winiarska
wew. 242, 38-12-242,,
pok. 18 (IIp.)

inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Artur Batór
wew. 232, 38-12-232,
pok. 18 (IIp.)

podinspektor ds. leśnictwa - Hanna Lemiszka
wew. 205, 38-12-205, pok. 20 (IIp.)
 
 

 
 • REFERAT  GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  ul. Nowodojazdowa 9
  , 55-200 Oława:

podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie - Anna Kozyra
71-31-32-555, 71-74-77-511
 
podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie - Anna Jankowska
71-31-32-555, 71-74-77-511
 
 
 • REFERAT KULTURY, SPORTU I REKREACJI 
  ul. św. Rocha 3, 55-200 Oława:

referent ds. kultury, sportu i rekreacji - Katarzyna Skorupa
 
wew. 203, 71-38-12-203, 607-660-070, pok. nr 24 (II p)

podinspektor ds. kultury, sportu i rekreacji - Karolina Masztalerz  
 
wew. 203, 71-38-12-203, 607-660-070, pok. nr 24 (II p)
 

 
 • REFERAT  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
  ul. św. Rocha 3, 55-200 Oława
   
kierownik referatu - Piotr Kowalski
71-38-12-224  , pok. nr 14 (Ip.)
 
podinspektor ds. wodociągów - Łukasz Świętach
71-31-359-66, pok. nr 12 (Ip.)
 
podinspektor ds. kanalizacji sanitarnej - Agnieszka Smolińska
71-38-12-247, pok. nr 13 (Ip.)

podinspektor ds. kanalizacji sanitarnej - Stanisław Korsan 
71-38-12-247, pok. nr 13 (Ip.)
 
inspektor ds. obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków - Marta Kaczmarek
71-38-12-247, pok. nr 13 (Ip.)


 • STRAŻ GMINNA GMINY OŁAWA
  siedziba: ul. Nowodojazdowa 9, Oława
  tel. (71) 313 25 83, fax. (71) 303-46-17

insp. Straży Gminnej -  Stanisław Beśka
straz@gminaolawa.pl

insp. Straży Gminnej -  Zbigniew Jakubowicz
straz@gminaolawa.pl

insp. Straży Gminnej -  Eugeniusz Szponar
straz@gminaolawa.pl
 
 
 
 
REGULAMIN STRAŻY GMINNEJ
 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/291/2005 z dnia 15.03.2005r. (35.8 KB)
w sprawie tworzenia Straży Gminnej (Dz.U. nr 78, poz.1710 z 04.05.2005r.)
 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/312/2005 z dnia 27.05.2005r. (125KB)
w sprawie Regulaminu Straży Gminnej.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/111/2007 z dnia 16.11.2007r. (75KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/312/2005 Rady Gminy Oława z dnia 27.05.2005r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej.
 
Więcej o Straży Gminnej na: www.GminaOlawa.pl
 
 • Uchwały dotyczące pracowników Urzędu Gminy Oława:
 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr VI/35/2007 z dnia 26.02.2007r.(93KB)
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających w sprawach o naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/214/2008 z dnia 30.10.2008r. (46.2 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2007 z dnia 26.02.2007 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających w sprawach o naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Oława
 
 
 • Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Oława  
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Oława (214.1 KB)

Ankieta - ocena pracy Urzędu Gminy Oława (55.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 17892
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-09-17 09:53:00
Czas publikacji: 2018-10-19 14:35:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak