Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

 

 

 Uchwała nr XXXVII/359/2005 z dnia 16.12.2005 (54.9 KB)
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

 Załącznik do uchwały XXXVII/359/2005 (919.7 KB)
Część opisowa Studium.
 Załącznik do uchwały XXXVII/359/2005 (2.8 MB)
Część graficzna Studium.

 Większa rozdzielczość części graficznej Studium (10.1 MB)

Większa rozdzielczość części graficznej Studium (93.3 MB) Uchwała nr XXI/141/2008 z dnia 12.03.2008r. (47.6 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
 Załącznik nr 1 do uchwały  (108.7 KB)
Rysunek zmiany studium.

 

 

 Uchwała nr XLVIII/314/2009 z dnia 27.11.2009r. (29.3 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/314/2009 (909.6 KB)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława

 Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/314/2009   (1.3 MB)
  -  większa rozdzielczość załącznika (9.4 MB)
ujednolicony rysunek studium
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/314/2009 (285.3 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium.

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/141/2012 z 27.02.2012r. (33 KB)
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXV/141/2012 (896.9 KB)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXV/141/2012 (19 MB)
Załącznik graficzny. Załącznik nr 2 mniejsza rozdzielczość  (2.8 MB)
Załącznik nr 3 do Uchwały XXV/141/2012 (42.5 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LII/321/2013 z 30.09.2013r. (100 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały LII/321/2013 (1.1 MB)
Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 2 do Uchwały LII/321/2013 (19.6 MB)
Ujednolicony rysunek
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława. - większa rozdzielczość Studium (85.8 MB)
Załącznik nr 3 do Uchwały LII/321/2013 (37.7 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIII/374/2014 z dnia 07.03.2014 r. (225.6 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIII/374/2014 (2 MB)
Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

Załącznik nr 2 do Uchwały LXIII/374/2014 (25.2 MB) - cz. 1
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIII/374/2014 (25.2 MB)  - cz. 2

Ujednolicony rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Rysunek - obszar zmiany studium (3.9 MB) - cz. 1
Rysunek - obszar zmiany studium (3.5 MB) - cz. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały LXIII/374/2014  (74 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIV/385/2014 z 27.03.2014r. (39.7 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIV/385/2014 (2 MB)
Ujednolicony tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/385/2014 (10.3 MB)
Rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Ujednolicony rysunek Studium: zał. 2a (25.4 MB), zał. 2b (25.4 MB)
Załącznik nr 3 do Uchwały LXIV/385/2014 (29.4 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium.
Uzasadnienie do Uchwały LXIV/385/2014 (55.9 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/393/2014 z 29.04.2014r. (44.3 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik nr 1 do uchwały LXV/393/2014 (2 MB)
Tekst Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 2 do uchwaly LXV/393/2014: arkusz1 (25.4 MB), arkusz2 (25.4 MB)
Legenda (19.2 MB)
arkusz Niwnik,Bolechów (4.6 MB), arkusz Stanowice,Jaczkowice (17.8 MB), arkusz3 Gaj Oławski, Bolechów (2.3 MB),
Załącznik nr 3 do Uchwały LXV/393/2014 (40.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium.
Uzasadnienie do Uchwały LXV/393/2014  (74.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/116/2016 z 25.01.2016r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
Załącznik nr 1 do uchwały XIX/116/2016
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
Załącznik nr 2 do uchwały XIX/116/2016
Załącznik graficzny
Załącznik nr 3 do uchwały XIX/116/2016
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Oława o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium.

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/242/2017 z 28.04.2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Opis zmiany
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/242/2017
Ujednolicony tekst Studium
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/242/2017
Rysunek Studium
legenda
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/242/2017
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.
Uzasadnienie do Uchwały XXXIX/242/2017

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVII/389/2018 z 19.10.2018r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik do Uchwały LVII/389/2018 - Treść studium

 

 

 


Liczba odwiedzin : 8927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2013-08-01 09:10:15
Czas publikacji: 2018-10-31 14:26:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak