Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2011 rok 

 
  

Helena Masło (240.1 KB) - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Halina Sinkiewicz (217.5 KB) - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisław Górka (206.8 KB) - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

Piotr Kowalski  (223.2 KB)- kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do 31.12.2011r.

Anna Ślipko (174.8 KB) - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji do 29.02.2012r.

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-05-25 14:49:33
Czas publikacji: 2012-05-25 14:49:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak