Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 rok  

 

  

Helena Masło (171.5 KB) - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Halina Sinkiewicz (187.1 KB) - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisław Górka (180.5 KB) - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

Adrianna Krakowska (184.5 KB) - p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.03.2012 r.

 


Liczba odwiedzin : 589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Malwina Burdziakowska
Czas wytworzenia: 2013-06-03 14:21:31
Czas publikacji: 2013-06-03 14:21:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak