Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik Nr 4 do uchwały IV/24/2002

Załącznik Nr 4 do uchwały IV/24/2002. Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Oława na I półrocze 2003r.
2003-10-31 00:00:00
IV/23/2002

IV/23/2002 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie Gminy.
2003-10-31 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały IV/24/2002

Załącznik Nr 1 do uchwały IV/24/2002. Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Oława na I półrocze 2003r.
2003-10-31 00:00:00
Załącznik Nr 2 do uchwały IV/24/2002

Załącznik Nr 2 do uchwały IV/24/2002. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Oława na I półrocze 2003r.
2003-10-31 00:00:00
Załącznik Nr 3 do uchwały IV/24/2002

Załącznik Nr 3 do uchwały IV/24/2002. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Oława na I półrocze 2003r.
2003-10-31 00:00:00
IV/21/2002

IV/21/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/389/2002 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obowdów.
2003-10-31 00:00:00
IV/20/2002

IV/20/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 8 poz. 187 z dnia 28.01.2003r.
2003-10-31 00:00:00
IV/22/2002

IV/22/2002 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Oława do wykonania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gmina.
2003-10-31 00:00:00
IV/24/2002

IV/24/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2003r.
2003-10-31 00:00:00
IV/19/2002

IV/19/2002 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2002r.
2003-10-31 00:00:00