Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
V/32/2003

V/32/2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi przyjętymi od wojsk Federacji Rosyjskiej.
2005-01-10 00:00:00
V/29/2003

V/29/2003 w sprawie ustalenia i nadania nazwy ulicy w obrębie sołectwa Bystrzyca.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56 poz. 1325 z dnia 12.05.2003r.
Zmieniona uchwałą Nr VI/55/2003 z dnia 25.04.2003r.
2005-01-10 00:00:00
V/27/2003

V/27/2003 w sprawie ustalenia i nadania nazwy ulicy w obrębie sołectwa Marcinkowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56 poz. 1323 z dnia 12.05.2003r.
Uchwała V/27/2003 została zmieniona uchwałą Nr VI/55/2003 z dnia 25.04.2003r.
2005-01-10 00:00:00
V/34/2003

V/34/2003 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy" w gminną instytucję kultury o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna" i nadanie jej Statutu.
2003-12-18 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały V/25/2003

Załącznik Nr 1 do uchwały V/25/2003. Plan budżetu Gminy Oława na 2003 rok. Dochody.
2003-10-31 00:00:00
Załącznik do uchwały Nr V/26/2003

Załącznik do uchwały Nr V/26/2003. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Oława na 2003r.
2003-10-31 00:00:00
V/28/2003

V/28/2003 w sprawie utworzenia drogi wewnętrznej położonej w obrębie wsi Bystrzyca stanowiącej obecnie działkę gruntu o nr 566/10 o pow. 0,1410 ha
2003-10-31 00:00:00
Załącznik Nr 9 do uchwały V/25/2003r

Załącznik Nr 9 do uchwały V/25/2003r. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki na 2003 rok.
2003-10-31 00:00:00
V/31/2003

V/31/2003 w sprawie udzielenia uczniom pomocy w postaci dożywiania oraz zwrotu wydatków przeznaczonych na ten cel w 2003r.
2003-10-31 00:00:00
V/26/2003

V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
2003-10-31 00:00:00