Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
VI/53/2003

VI/53/2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi przejętymi od wojsk Federacji Rosyjskiej.
2005-01-10 00:00:00
VI/54/2003

VI/54/2003 w sprawie ustalenia i nadania nazwy ulicy w obrębie sołectwa Marcinkowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56 poz. 1324 z dnia 12.05.2003r.
Zmieniająca uchwałę Nr V/27/2003 z dnia 26.02.2003r.
2005-01-10 00:00:00
VI/55/2003

VI/55/2003 w sprawie ustalenia i nadania nazwy ulicy w obrębie sołectwa Bystrzyca.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego Nr 56 poz. 1326 z dnia 12.05.2003r.
Zmieniająca uchwałę Nr V/29/2003 z dnia 26.02.2003r.
2005-01-10 00:00:00
VI/67/2003

VI/67/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
2004-05-14 00:00:00
VI/61/2003

VI/61/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2003-12-18 00:00:00
VI/64/2003

VI/64/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu.

Zmieniona uchwałą Nr VII/75/2003 z dnia 27.06.2003r.
2003-12-18 00:00:00
VI/41/2003

VI/41/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława za 2002r.
2003-12-17 00:00:00
Zał Nr 1 do uchwały Nr VI/57/2003

Zał Nr 1 do uchwały Nr VI/57/2003. Wzór sprawozdania dotyczącego zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzieleonych ulg.
2003-11-05 00:00:00
Załącznik do Sprawozdania

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2002 rok - Dochody. Załącznik do Sprawozdania
2003-11-05 00:00:00
Załącznik do Sprawozdania

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2002 rok - Wydatki. Załącznik do Sprawozdania.
2003-11-05 00:00:00