Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
VII/79/2003

VII/79/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczkowice
Zmieniona uchwałą Nr VIII/93/2003 z dnia 5.09.2003r.
2005-01-10 00:00:00
VII/83/2003

VII/83/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jankowice w gminie Oława.
2004-03-19 00:00:00
VII/82/2003

VII/82/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siedlce w gminie Oława.
2003-12-18 00:00:00
VII/78/2003

VII/78/2003 w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą "Związek Międzygminny Ślęża-Oława"
2003-12-18 00:00:00
VII/75/2003

VII/75/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu
Zmieniająca uchwałę Nr VI/64/2003 z dnia 25.04.2003r.
2003-12-18 00:00:00
VII/74/2003

VII/74/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2003-12-18 00:00:00
VII/77/03

VII/77/03 w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK"
2003-09-23 00:00:00
VII/80/2003

VII/80/2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Oława
2003-09-23 00:00:00
VII/71/2003

VII/71/2003 w sprawie odrzucenia protestu K. Kubik do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 493/14 w Godzikowicach
2003-09-23 00:00:00
VII/68/2003

VII/68/2003 w sprawie odrzucenia protestu zbiorowego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 493/14 w Godzikowicach
2003-09-23 00:00:00