Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
X/111/2003

X/111/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/97 w sprawie utrzymania porządku i czystości w Gminie.
2004-02-04 00:00:00
Załącznik Nr 1 do Uchwały X/111/2003

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/111/2003. Regulamin Ochrony Środowiska dotyczący zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oława.
2004-02-04 00:00:00
X/112/2003

X/112/2003 w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą "Związek Międzygminny Ślęza - Oława"
2003-12-18 00:00:00
X/108/2003

X/108/2003 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w kadencji 2004-2007.
2003-11-13 00:00:00
X/107/2003

X/107/2003 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w sprawach karnych i rodzinnych w kadencji 2004 - 2007.
2003-11-13 00:00:00
Załącznik Nr 1 do Uchwały X/112/2003

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/112/2003. Statut Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza - Oława".
2003-11-13 00:00:00
X/110/2003

X/110/2003 w zprawie zmiany uchwały Nr XII/136/99 w sprawie odpłatności rodziców za wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dzieci w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy.
2003-11-13 00:00:00
Załącznik Nr 1 do Uchwały X/108/2003

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/108/2003. Wykaz ławników Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w kadencji 2004 - 2007.
2003-11-13 00:00:00
X/109/2003

X/109/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2003 rok.
2003-11-13 00:00:00
Załącznik Nr 1 do Uchwały X/107/003

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/107/003. Wykaz kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Oławie do orzekania w sprawach karnych i rodzinnych w kadencji 2004 - 2007.
2003-11-13 00:00:00