Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik Nr 1 do uchwały XI/119/2003

Załącznik Nr 1 do uchwały XI/119/2003. Mapa ewidencji gruntów - obręb Marcinkowice.
2006-05-05 00:00:00
XI/115/2003

XI/115/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2004-12-21 00:00:00
XI/117/2003

XI/117/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.
2004-12-21 00:00:00
XI/121/2003

XI/121/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
2004-03-19 00:00:00
XI/122/2003

XI/122/2003 w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych, położonych w obrębie Stanowic oznaczonych Nr działki 494/337 i 494/344.
2004-02-05 00:00:00
XI/116/2003

XI/116/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Nieaktualna
2004-01-22 00:00:00
XI/114/2003

XI/114/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Oława.
2003-12-17 00:00:00
XI/118/2003

XI/118/2003 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy" w gminną instytucję kultury o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna" i nadanie jej statutu.
2003-12-03 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały XI/113/2003

Załącznik Nr 1 do uchwały XI/113/2003. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.
2003-12-03 00:00:00
Załącznik graficzny Nr 2 do uchwały XI/121/2003

Załącznik graficzny Nr 2 do uchwały XI/121/2003. Mapa ewidencji gruntów - obręb Godzikowice.
2003-12-03 00:00:00