Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok 

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2010 rok 

 Helena Masło (200.7 KB)  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Halina Sinkiewicz (194.3 KB) - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 Stanisław Górka (184.6 KB)  - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

 Piotr Kowalski (182.2 KB) - kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 Anna Ślipko (191 KB)  - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

 


Liczba odwiedzin : 572
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2011-05-20 09:14:05
Czas publikacji: 2011-05-20 09:14:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak