Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008 rok 

 
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008 rok 

 Helena Masło  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Halina Sinkiewicz   - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 Stanisław Górka  - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

 Piotr Kowalski  - kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 Anna Ślipko  - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2009-05-12 09:50:14
Czas publikacji: 2009-05-12 09:50:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak