Zawiadomienie Wójta Gminy Oława z dnia 3.01.2018 r. znak GK.6220.10.2017.OS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej w Godzikowicach

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Oława

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 j.t. ze zm.)

Wójt Gminy Oława

zawiadamia,

że w dniu 3 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr 1/2018 znak GK.6220.10.2017.OS określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej (tłoczenie na zimno blach stalowych) z częścią socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 472/36 i 472/48 w Godzikowicach (AM‑2, obręb Godzikowice).

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie w pok. 18 (II.p) w godzinach urzędowania.

 

Załączniki

6220.10.2017.Zawiadomienie o wydaniu decyzji OOŚ - BIP.pdf

Data: 2018-01-05 09:51:00 Rozmiar: 603.1k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2018-01-05 09:47:23
Czas publikacji: 2018-01-05 09:47:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-26