Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2009 rok 

 

​ 

 Helena Masło  - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Halina Sinkiewicz    - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 Stanisław Górka   - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

 Piotr Kowalski   - kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 Anna Ślipko  - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 


Liczba odwiedzin : 659
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2010-05-13 13:05:55
Czas publikacji: 2010-05-13 13:05:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak