Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007 rok 

 

 

 Helena Masło - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Halina Sinkiewicz  - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 Stanisław Górka - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

 Piotr Kowalski - kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 Anna Ślipko - dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

 

Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-05-09 14:49:00
Czas publikacji: 2008-05-09 14:49:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak