Publicznie dostępne wykazy informacji o środowisku i jego ochronie 

 

 

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Publicznie dostępny wykazy danych prowadzi się w wersji elektronicznej i udostępnia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Oława prowadzi publicznie dostępne wykazy za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Środowiska - EKOportal

 

Gminny wykazy dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępny jest tutaj.

 

 W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się m.in. dane:

1) o postanowieniach w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
4) o analizach porealizacyjnych;
5) o gminnych programach ochrony środowiska;
6) o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
7) o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.
 


Liczba odwiedzin : 446
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2016-10-19 09:34:01
Czas publikacji: 2016-10-19 10:17:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak