Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 

 

 • Bystrzyca

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/272/2017 z dnia 26.09.2017r. (Dz.U.2017.4496 z 3.11.2017r.)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca, w gminie Oława, część 1

Załącznik graficzny 1a do uchwały XLIV/272/2017
Załącznik graficzny 1b do uchwały XLIV/272/2017

Nieaktualne mpzp dot. Bystrzycy - kliknij tutaj

 

 • Chwalibożyce, Jankowice Małe

Uchwała nr LVIX/397/2018 z 14.11.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława.
Załącznik graficzny do uchwały LVIX/397/2018

 

 

  Nieaktualne mpzp dot. Gaju Oławskiego - kliknij tutaj

        

 • Gać

Uchwała nr LV/375/2018 z 28.08.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków.
Załącznik do Uchwały - Rysunek planu
Nieaktualne mpzp dot. Gać - kliknij tutaj

 

 

 • Godzikowice

Uchwała nr XLIX/325/2018 z dnia 31.01.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice - etap II.
Załącznik graficzny do Uchwały XLIX/325/2018
Załącznik graficzny do Uchwały XLIX/325/2018 - wersja kolor

 

Uchwała nr XLVII/305/2017 z dnia 22.12.2017r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice - etap I.
Załącznik graficzny do Uchwały XLVII/305/2017
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 11.01.2018r.
o sprostowaniu błędu w uchwale nr XLVII
/305/2017 z 22.12.2017r.

 

 Uchwała nr XXXIX/436/2002 z dnia 10.10.2002r. (815.3 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzikowice.
 Załącznik graficzny do uchwały XXXIX/436/2002 (2.3 MB)
Uchwała nr XXXIX/436/2002 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 21 poz. 601 z dnia 11.03.2003r.

 

  Uchwała nr IX/100/2003 z dnia 26.09.2003r. (113KB)
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
 
 Załącznik nr 1 do uchwały IX/100/2003 (39KB)
Uchwała nr IX/100/2003 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 216 poz. 3108 z dnia 27.11.2003r.


 Uchwała nr XLII/404/2006 z dnia 28.04.2006 (475KB)- Str. 1 - 5
 c.d. uchwały XLII/404/2006 (448KB)- Str. 6 - 11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowice.
 
  Załącznik nr 1 do uchwały XLII/404/2006 (92KB)
 
 Załącznik nr 2 do uchwały XLII/404/2006 (135KB)
 
 Załącznik nr 3 do uchwały XLII/404/2006 (82KB)
 
 Załącznik nr 4 do uchwały XLII/404/2006 (100KB)
 
 Załącznik nr 5 do uchwały XLII/404/2006 (19KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały XLII/404/2006 (19KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały XLII/404/2006 (19KB)
Uchwałę Nr XLII/404/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 1997 z dnia 22.06.2006r.


  Uchwała nr XLIII/411/2006 z dnia 31.05.2006r. (323KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.

 Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/411/2006 (164KB)
   Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/411/2006 (25KB)
  Załącznik nr 3 do uchwały XLIII/411/2006 (25KB)
Uchwałę Nr XLIII/411/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 154, poz. 2430 z dnia 28.07.2006r.
 

 

  Uchwała nr XXI/142/2008 z dnia 12.03.2008r. (415KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Godzikowice.
  Załącznik nr 1 do uchwały XXI/142/2008 (891KB)
Załącznik graficzny
   Załącznik nr 2 do uchwały XXI/142/2008 (23KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
   Załącznik nr 3 do uchwały XXI/142/2008 (23KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.
Uchwała nr XXI/142/2008 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 119 poz. 1416 z dnia 28.04.2008r.


 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/159/2008 z dnia 18.04.2008r. (38KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
 
 Załącznik graficzny do uchwały XXIII/159/2008 (387KB)


 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/168/2008 z dnia 12.05.2008r. (36KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
 Załącznik graficzny nr 1 do uchwały XXIV/168/2008 (66KB)
  Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XXIV/168/2008 (72KB)


 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/176/2008 z dnia 23.06.2008r. (32KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
 Załącznik graficzny do uchwały XXVI/176/2008 (785KB)


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/189/2008 z dnia 08.08.2008r. (45KB)
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 z dnia 28.04.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/189/2008 (55KB)


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/192/2008 z dnia 08.08.2008r. (32KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława".
 
 Załącznik graficzny do uchwały XXVIII/192/2008. (105KB)

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/316/2009 z dnia 27.11.2009r. (133.6 KB)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 z 28.04.2006r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.

 Załącznik do uchwały XLVIII/316/2009 (2.3 MB)
załącznik graficzny
 Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/316/2009 (18.6 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/316/2009 (22.1 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/317/2009 z dnia 27.11.2009r. (534.2 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Godzikowice, gm. Oława

 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/317/2009 (765.4 KB)
załącznik graficzny

 Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/317/2009 (20.3 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
, które należą do zadań własnych gminy.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/317/2009 (22.2 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/354/2013 z dnia 30.12.2013 r. (423 KB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały LIX/354/2013 (13.4 MB)
Rysunek planu

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXX/423/2014 z 28.08.2014 (1014.1 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gm. Oława.


 

 •    Jaczkowice, Gaj Oławski

Uchwała nr LVII/388/2018 z dnia 19.10.2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława.
Załącznik nr 1 do uchwały LVII/388/2018

Nieaktualne mpzp dot. Jaczkowic - kliknij tutaj

 

 • Jankowice 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/279/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały XLV/279/2017

Nieaktualne mpzp dot. Jankowic - kliknij tutaj

 

 

 • Jankowice Małe, Chwalibożyce

Uchwała nr LVIX/397/2018 z 14.11.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława.
Załącznik graficzny do uchwały LVIX/397/2018

 

Nieaktualne mpzp dot. Jankowic Małych- kliknij tutaj

 

 

 

 • Lizawice

  Uchwała nr XXXIX/379/2006 z dnia 20.01.2006 (452KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lizawice.Str. 1 - 6
 
 cd. uchwały XXXIX/379/2006 (399KB) str 7 - 12
 
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/379/2006 (392KB)
 
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/379/2006 (17KB)
 
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/379/2006 (41KB)
 
 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIX/379/2006 (24KB)
Uchwałę Nr XXXIX/379/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56, poz. 913 z dnia 15.03.2006r.

 

 

 • Marcinkowice

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/279/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały XLV/279/2017

 Nieaktualne mpzp dot. Marcinkowic - kliknij tutaj

 

 • Marszowice

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/348/2013 z 20.12.2013r. (616.2 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenu w obrębie wsi Marszowice, w gm. Oława.

 

 • Maszków

Uchwała nr LV/375/2018 z 28.08.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków.
Załącznik do Uchwały - Rysunek planu

 

 • Niemil, Osiek

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIX/395/2018/2018 z 14.11.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały LVIX/395/2018

Nieaktualne mpzp dot. Niemil - kliknij tutaj

 

 • Oleśnica Mała, Owczary

Uchwała Rady Gminy Oława nr LII/345/2018 z 26.04.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Owczary, Oleśnica Mała.
Załącznik graficzny do Uchwały LII/345/2018

Nieaktualne mpzp dot. Oleśnicy Małej - kliknij tutaj

Nieaktualne mpzp dot. Owczar  - kliknij tutaj

 

 

 • Osiek, Niemil

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIX/395/2018/2018 z 14.11.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały LVIX/395/2018

 

 

 • Psary

Uchwała nr LV/375/2018 z 28.08.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków.
Załącznik do Uchwały - Rysunek planu

 

 • Siedlce

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/436/2014 z dnia 30.10.2014r. (35.7 MB)
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siedlce.
Uchwała nr LXXII/436/2014 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2014, poz. 4820 z dnia 13.11.2014

 

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr LXI/390/2010 z dnia 15.10.2010 r. (1.3 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Siedlce i Zakrzów w gminie Oława.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/390/2010 (372 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/390/2010  (213.8 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/390/2010  (32.5 KB)
  
Uchwałę Nr LXI/390/2010 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 236, poz. 4014  z dnia 14.12.2010r.

 

 

 • Sobocisko

  Uchwała nr XLVI/441/2006 z dnia 31.08.2006r. (413KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi Sobocisko w gminie Oława.
   Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/441/2006 (79KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/441/2006 (25KB)
 
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVI/441/2006 (27KB)
Uchwałę Nr XLVI/441/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 227, poz. 3273 z dnia 25.10.2006r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/357/2013 z dnia 30.12.2013 r.  (462.8 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sobocisko w gminie Oława
Załącznik nr 1 do Uchwały LIX/357/2013 (3.3 MB)
Rysunek planu

 

 

 • Stanowice

Uchwała Rady Gminy Oława XXXIX/435/2002 z 10.10.2002r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/435/2002

 

   Uchwała Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z dnia 15.06.2007r. (982KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
  
 Załącznik nr 1 do uchwały X/61/2007
Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/61/2007 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 125 poz. 2037 z 09.06.2011r.
 
  Załącznik nr 2 do uchwały X/61/2007 (126KB)
Uchwała nr X/61/2007 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 213 poz. 2557 z dnia 30.08.2007r.

 

 
 Uchwała nr XVIII/215/2004 z dnia 5.07.2004 (406KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
  cd. uchwały XVIII/215/2004 (274KB)
  Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/215/2004 (241KB)
  Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/215/2004 (23KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/215/2004 (73KB)
Uchwała nr XVIII/215/2004 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 154 poz. 2734 z dnia 18.08.2004r.

  
  Uchwała nr XXXI/323/2005 z dnia 16.08.2005r. (268KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice.
 
  Załącznik nr 1 do uchwały XXXI/323/2005 (96KB)
 
  Załącznik nr 2 do uchwały XXXI/323/2005 (27KB)
 
  Załącznik nr 3 do uchwały XXXI/323/2005 (34KB)
Uchwała nr XXXI/323/2005 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 232 poz. 3622 z dnia 14.11.2005r.
  
 Uchwała Nr XXXIX/380/2006 z dnia 20.01.2006 (331KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Stanowice.
 
 Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXXIX/380/2006r. (128KB)
 
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/380/2006 (27KB)
 
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/380/2006 (27KB)
Uchwałę Nr XXXIX/380/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43, poz. 685 z dnia 24.02.2006r.

 


 
 Uchwała Nr XXV/172/2008 z dnia 9.06.2008 (37KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
 
 Załącznik graficzny do uchwały XXV/172/2008 (679KB)

 

 

 Uchwała Nr XLVIII/315/2009 z dnia 27.11.2009r. (415.1 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/315/2009 (3.1 MB)
Załącznik graficzny.
 Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/315/2009 (28.7 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/315/2009 (39.6 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/211/2012  (327.8 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/211/2012 (119.5 KB)
Rysunek planu.
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/211/2012 (51.7 KB)
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/211/2012 (27.8 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Uchwałę nr XXXVII/211/2012 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 1926 w dniu 18.03.2013 r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/238/2013 (38.3 KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.
Uchwałę XL/238/2013 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 1927 w dniu 18.03.2013 r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/358/2013 z dnia 30.12.2013 r. (468 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Załącznik nr 1 do Uchwały LIX/358/2013 (5.7 MB)
Rysunek planu

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/407/2014 z dnia 27.06.2014r. (621.9 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice, w gm. Oława
Załącznik
graficzny do uchwały nr LXVII/407/2014 (9.5 MB)

 

 •  Stary Górnik, Stary Otok
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok.

 

 • Ścinawa, Ścinawa Polska 

Uchwała Nr LV/374/2018 z 14.09.2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścniawa, Ścinawa Polska.

Załącznik graficzny do Uchwały LV/374/2018

Nieaktualne mpzp dot. Ścinawy Polskiej - kliknij tutaj 

 

 • Zabardowice 

 Uchwała Nr XXXIX/381/2006 z dnia 20.01.2006 (473KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Zabardowice.
 
 Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXXIX/381/2006r. (92KB)
 Legenda (31KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/381/2006 (61KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/381/2006 (26KB)
Uchwałę Nr XXXIX/381/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43, poz. 686 z dnia 24.02.2006r.

 

 

 • Zakrzów

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIV/386/2014 z dnia 27.03.2014r. (1 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Zakrzów w gminie Oława.

Wyrok WSA we Wrocławiu  II SA/Wr 821/14

(Na mocy uchwały nr LXIV/386/2014 zmieniono uchwałę nr: LXI/390/2010 z 15.10.2010)
Załącznik graficzny nr 1 Uchwały nr LXIV/386/2014 (25.7 MB)
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/386/2014 (13.4 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.
Załącznik nr 3 do Uchwały LXIV/386/2014 (38.9 KB)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Opis zmian Studium (202 KB)
Uzasadnienie do Uchwały LXIV/386/2014 (77.7 KB)
Uchwałę nr LXIV/386/2014 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 11.04.2014 poz. 1900

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXII/372/2014 z dnia 28.02.2014r. (1.3 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Hermanowice-Czechnice-Klecina w obrębach Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Osiek, Chwalibożyce, Psary w gminie Oława.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXII/372/2014 (20.3 MB)

 

 

 • Linia 400 kV

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/405/2014 z dnia 27.06.2014r. (5.5 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław.

 

 

 • Elektrownie wiatrowe

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/404/2014 z dnia 27.06.2014r. (1.2 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gaj Oławski,
Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gm. Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały nr LXVII/404/2014 (7.3 MB)

Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/81/2015 z 30.10.2015r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława, zatwierdzonego uchwałą Nr LXVII/404/2015 z 27.06.2014r.
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XV/81/2015

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/406/2014 z dnia 27.06.2014r.  (601.4 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Psary w gm. Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały nr LXVII/406/2014 (6.6 MB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/422/2014 z dnia 28.08.2014r. (2.4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe, Niemil, Oleśnica Mała, Osiek, Owczary.

Wyrok WSA we Wrocławiu II SA/Wr 323/15
Załącznik graficzny do Uchwały LXVII/422/2014 (30.9 MB)

 

 

 


Liczba odwiedzin : 25321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-12-04 14:50:37
Czas publikacji: 2018-12-18 10:05:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak