Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z 11.02.2019r.

dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo - rekreacyjnych

2019-02-12 10:49:10
Stanowisko Wójta Gminy Oława w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

2018-11-15 14:04:50
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Oława z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2017 roku

2018-05-16 10:42:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie postępowania konkursowego z 25.01.2018r.

w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych.

2018-01-25 08:43:38
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z 28.12.2017r.

2017-12-28 13:37:16
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/281/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

2017-11-15 08:52:44
Stanowisko wójta gminy Oława z 11.10.2017r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczące Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

2017-10-11 15:32:33