Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2011 rok 

 
  

 

Maria Bożena Polakowska (235.1 KB) - kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich

 

Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-05-28 09:54:37
Czas publikacji: 2012-05-28 09:54:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak