Radni kadencji 2006-2010 

 

 
 

  Przewodniczący Rady Gminy   Dariusz Witkowski 
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy   Maria Kołodziej
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  Zygmunt Godawa
  Radny Gminy  Adam Adamczyk
  Radny Gminy  Edward Białowąs
  Radny Gminy  Paweł Bubała
  Radny Gminy  Zbigniew Chomicki
  Radny Gminy  Tadeusz Drozdowski
  Radny Gminy  Marian Gawliński
  Radny Gminy  Stanisław Gotfryd
  Radny Gminy  Władysław Grendysz
  Radny Gminy  Rafał Markowski
  Radna Gminy  Weronika Olech
  Radny Gminy  Artur Piotrowski
  Radny Gminy  Józef Witwicki

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

  Przewodniczący Komisji    Maria Kołodziej
  Zastępca Przewodniczącego Komisji  Marian Gawliński
  Członek Komisji  Paweł Bubała
  Członek Komisji  Zygmunt Godawa
  Członek Komisji  Dariusz Witkowski

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 Przewodniczący Komisji    Atrur Piotrowski
 Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Edward Białowąs
 Członek Komisji  Stanisław Gotfryd
 Członek Komisji  Władysław Grendysz
 Członek Komisji  Tadeusz Drozdowski 

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

  Przewodniczący Komisji    Stanisław Gotfryd
  Zastępca Przewodniczącego Komisji  Weronika Olech
  Członek Komisji  Adam Adamczyk
  Członek Komisji  Edward Białowąs
  Członek Komisji  Rafał Markowski

Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący Komisji   Paweł Bubała 
 Członek Komisji  Zbigniew Chomicki
 Członek Komisji  Marian Gwaliński
 Członek Komisji  Artur Piotrowski
 Członek Komisji  Józef Witwick

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 Przewodniczący Komisji    Adam Adamczyk
 Członek Komisji   Zbigniew Chomicki
 Członek Komisji   Tadeusz Drozdowski
 Członek Komisji   Weronika Olech
 Członek Komisji   Józef Witwicki


Uchwały dotyczące składu Rady Gminy Oława kadencji 2006-2010:


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/92/2007 z dnia 18.10.2007r. (39KB)
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Józefa Witwickiego z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/93/2007 z dnia 18.10.2007r. (34KB)
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/118/2007 z dnia 16.11.2007r. (56KB)
w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Oława oraz zmiany w uchwale nr II/3/2006 z dnia 5.12.2006r.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/119/2007 z dnia 16.11.2007r. (50KB)
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Oława oraz zmiany uchwały nr II/3/20006 z dnia 5.12.2006r.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/355/2010 z dnia 29.04.2010r. (24.6 KB)
w sprawie zmiany w uchwale Nr II/4/2006 Rady Gminy Oława z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oława.

 


Liczba odwiedzin : 850
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Malwina Burdziakowska
Czas wytworzenia: 2010-12-07 09:04:11
Czas publikacji: 2010-12-07 09:04:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak