Radni Kadencji 2002 - 2006 

 

  Przewodniczący Rady Gminy   Ryszard Wojciechowski 
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy   Stanisław Gotfryd
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy   Józef Witwicki
  Radny Gminy  Andrzej Bartkiewicz
  Radny Gminy  Paweł Bubała
  Radna Gminy  Agnieszka Bzdyra
  Radny Gminy  Henryk Drapiński
  Radny Gminy  Zygmunt Godawa
  Radny Gminy  Wiesław Jędrocha
  Radna Gminy  Maria Kołodziej
  Radny Gminy  Edward Korotasz
  Radny Gminy  Robert Padula
  Radna Gminy  Ewa Rakoczy
  Radny Gminy  Stefan Synowiec
  Radny Gminy  Ryszard Turowski
 


Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

  Przewodniczący Komisji    Ewa Rakoszy
  Członek Komisji  Paweł Bubała
  Członek Komisji  Zygmunt Godawa  
  Członek Komisji  Ryszard Turowski
  Członek Komisji  Stefan SynowiecKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 Przewodniczący Komisji    Andrzej Bartkiewicz 
 Członek Komisji  Maria Kołodziej
 Członek Komisji  Robert Padula
 Członek Komisji  Ewa Rakoczy
 Członek Komisji  Ryszard Wojciechowski Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

  Przewodniczący Komisji    Stanisłwa Gotfryd 
  Członek Komisji  Agnieszka Bzdyra 
  Członek Komisji  Henryk Drapiński
  Członek Komisji  Zygmunt Godawa
  Członek Komisji  Wiesław JędrochaKomisja Rewizyjna

 Przewodniczący Komisji   Paweł Bubała 
 Członek Komisji  Andrzej Bartkiewicz 
 Członek Komisji  Zygmunt Godawa
 Członek Komisji  Maria Kołodziej
 Członek Komisji  Ewa RakoczyKomisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Przewodniczący Komisji    Stefan Synowiec 
 Członek Komisji   Henryk Drapiński 
 Członek Komisji   Wiesław Jędrocha 
 Członek Komisji   Edward Korotasz
 Członek Komisji   Józef WitwickiUchwały dotyczące składu Rady Gminy Oława kadencji 2002-2006 i jej Komisji:

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr I/2/2002 z dnia 28.11.2002r. (17KB)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr II/3/2002 z dnia 03.12.2002r. (16KB)
w sprawie wyborów Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr II/4/2002 z dnia 03.12.2002r. (39KB)
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oława

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr V/39/2003 z dnia 26.02.2003r. (26KB)
w sprawie zmiany w uchwale nr II/4/2002 z dnia 3.12.2002r. w sprawie powołania stayłch Komisji Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr VI/59/2003 z 26.02.2003r. (23KB)
w sprawie zmiany w uchwale nr II/4/2002 z dnia 3.12.2002r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XVII/209/2004 z dnia 25.05.2004r. (18KB)
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 24.08.2004r. (40KB)
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 12 przeprowadzonych w dniu 22 sierpnia 2004r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XX/240/2004 z dnia 27.08.2004 (27KB)
w sprawie zmiany w uchwale II/4/2002 z dnia 3.12.2002r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oława.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXIII/265/2004 z dnia 26.11.2004r. (30KB)
w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Oława oraz zmiany uchwały II/3/2002 z dnia 3.12.2002r.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXVIII/371/2005 z dnia 30.12.2005r. (33KB)
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Oława oraz zmiany uchwały II/3/2002 z dnia 3.12.2002r.
 

Liczba odwiedzin : 919
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-11-10 11:55:00
Czas publikacji: 2006-11-10 11:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak