Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018 złożone na dzień objęcia funkcji 

 

  

Mirosława Księżopolska (278.7 KB) - przewodnicząca Rady Gminy Oława

Szczepan Cinkowski  (303.6 KB) - zastępca przewodniczącej

Jacek Łągiewczyk (300.9 KB) - zastępca przewodniczącej

Paweł Bubała (352.6 KB) - radny

Zbigniew Chomicki (299.7 KB) - radny

Tadeusz Gąsior  (288.4 KB)- radny

Agnieszka Kułakowska (329.8 KB) - radna

Kazimierz Mądrzyk (299.1 KB) - radny

Mariusz Michałowski (295.8 KB) - radny

Tomasz Niewodniczański (355.6 KB) - radny

Weronika Olech  (302.3 KB)- radna

Agata Opioła (307.9 KB) - radna

Marek Sokołowski  (373.8 KB) - radny
Marek Sokołowski - Korekta (324.6 KB)
Marek Sokołowski - korekta (302.5 KB)

Ryszard Terlecki (355 KB) - radny

Andrzej Zygmunt (293.4 KB) - radny

 


Liczba odwiedzin : 1276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Radni Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2015-01-23 09:12:11
Czas publikacji: 2015-01-23 09:12:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak