Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXIII/272/2004

XXIII/272/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.
2005-12-28 00:00:00
XXIII/269/2004

XXIII/269/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2005-12-28 00:00:00
XXIII/271/2004

XXIII/271/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIII/271/2004 traci moc na podstawie uchwały XXXVI/352/2005 z dnia 25.11.2005r.
2005-12-28 00:00:00
XXIII/270/2004

XXIII/270/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2005-12-28 00:00:00
XXIII/268/2004

XXIII/268/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Oława.
2005-01-07 00:00:00
XXIII/273/2004

XXIII/273/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Oława na nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Oława.
2004-12-17 00:00:00
Załącznik do uchwały XXIII/266/2004

Załącznik do uchwały XXIII/266/2004. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2007 Gmina Oława.
2004-12-17 00:00:00
XXIII/266/2004

XXIII/266/2004 w sprawie budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
2004-12-17 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/274/2004.

Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/274/2004.
2004-12-17 00:00:00
XXIII/265/2004

XXIII/265/2004 w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Oława oraz zmiany uchwały nr II/3/2002 z 3 grudnia 2002r.
2004-12-17 00:00:00