DEKLARACJE - DRUKI 

 
 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych:

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości nie zamieszkałych:


Deklaracja zagospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

 

Liczba odwiedzin : 3599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2015-01-09 14:26:16
Czas publikacji: 2016-09-23 09:28:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak