Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/341/2018 z 29.03.2018r.

w sprawie wyboru metody usuwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

2018-09-17 12:02:20
Dodatkowe usługi świadczone przez gminę Oława w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

2018-01-08 11:34:52
Sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Uchwała nr XLVIII/311/2017 z 29.12.2017r.

2018-01-08 11:31:52
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława z 29.12.2017r.

2018-01-08 11:30:53
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława

2017-08-07 10:55:02
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

2016-04-18 13:55:42
Od 1 stycznia 2015r. Gmina Oława przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne

2015-10-30 12:34:56