Sesja nr XLIX z 31.01.2018r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/318/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/319/2018
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2018 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/319/2018
Plan dochodów budżetu Gminy Oława w 2018 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLIX/319/2018
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2018 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLIX/319/2018
Przychody i rozchody budżetu w 2018r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLIX/319/2018
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława w 2018 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLIX/319/2018
Dotacje udzielone w 2018 roku  z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/320/2018
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/321/2018
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/322/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/234/2004 Rady Gminy Oława z dnia 27.08.2004r. w sprawie Statutu Gminy Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/323/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Oława na lata 2018-2021".

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/324/2018
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2018r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/325/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława - etap 2.

 

Uchwały Rady Gminy Oława nr XLIX/326/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Oława z dnia 11.04.2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

 


Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-02-12 12:13:25
Czas publikacji: 2018-02-13 12:30:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak