Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-03-19 08:59:23
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-03-19 08:36:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 9.02.2018r.

w sprawie podania do publicznej widomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z 7.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gminy w Województwie Dolnośląskim

2018-02-28 11:41:46