Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z wyborów do Rady Gminy Oława

2018-10-22 12:10:01
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Oława

2018-10-22 12:07:12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 8.10.2018r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Oława bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

2018-10-16 14:27:51
Zawiadomienie o terminach pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w gminie Oława, powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 10:03:08
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 3.10.2018

o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach do Rady Gminy Oława zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-04 08:07:21
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 3.10.2018

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Oława zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-04 08:04:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 1.10.2018r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-03 11:53:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 2.10.2018r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Oława zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-02 10:48:25
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 1 października 2018r.

o terminie i miejscu losowania numerów list  kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Oława, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I.

2018-10-01 15:10:32
Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 25.09.2018r.

W sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

2018-09-26 13:03:45
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 18.09.2018r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonego na dzień 21 października 2018r. w okrębu wyborczym nr 13.

2018-09-18 14:04:07
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 10.09.2018r.

o składzie, miejscu i czasie pracy Komisji.

2018-09-11 10:09:45
Zarządzenie nr 179/2018 z 10.09.2018r w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Osieku

2018-09-10 11:29:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:28:53
Obwieszczenie Starosty Oławskiego z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:26:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 14.08.2018r.

2018-08-24 12:23:53
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-03-19 08:59:23
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-03-19 08:36:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 9.02.2018r.

w sprawie podania do publicznej widomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z 7.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gminy w Województwie Dolnośląskim

2018-02-28 11:41:46
10 20 30 40 50 Wyników