Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 18.09.2018r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonego na dzień 21 października 2018r. w okrębu wyborczym nr 13.

2018-09-18 14:04:07
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie z 10.09.2018r.

o składzie, miejscu i czasie pracy Komisji.

2018-09-11 10:09:45
Zarządzenie nr 179/2018 z 10.09.2018r w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Osieku

2018-09-10 11:29:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:28:53
Obwieszczenie Starosty Oławskiego z 23.08.2018r.

2018-08-24 12:26:48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 14.08.2018r.

2018-08-24 12:23:53
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/332/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-03-19 08:59:23
Uchwała Rady Gminy Oława nr L/331/2018 z 28.02.2018r.

w sprawie podziału Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-03-19 08:36:09
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 9.02.2018r.

w sprawie podania do publicznej widomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z 7.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gminy w Województwie Dolnośląskim

2018-02-28 11:41:46