Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy Oława na lata 2012-2027

2015-07-09 10:02:20
Program polityki zdrowotnej pfofilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv 6, 11, 16 i 18)

2015-07-09 10:04:47
Program Ochrony Środowiska

2015-07-09 10:09:23
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Oława na lata 2013-2017

2015-07-09 10:10:19
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oława

2015-07-09 10:11:23
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oława

2015-07-09 10:12:33
Warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości

2015-07-09 10:14:05
Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata 2015-2025

2015-09-03 09:59:55
Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjanych

2016-01-13 09:35:52
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

2016-02-01 10:57:09