Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

2018-10-31 14:22:42
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-07-11 08:48:20
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2023

2018-05-10 12:05:23
Gminna Oławska Karta Seniora

2018-02-28 09:43:00
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Oława na lata 2018-2021

2018-02-13 12:41:58
Rekrutacja do przedszkoli i szkół

2018-02-13 12:38:27
Program usuwania wyrobów zawierających azbest

2018-02-13 12:35:57
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława z 29.12.2017r.

2018-01-08 11:28:30
Pozostałe

2016-07-08 10:40:56
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława

2016-07-08 09:49:57