Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w Gminie Oława na 2018 rok

2018-01-08 11:25:58
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

2016-02-01 10:59:30
Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018

2016-02-01 11:01:24
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława

2016-07-08 09:49:57
Pozostałe

2016-07-08 10:40:56
Program Ochrony Środowiska

2015-07-09 10:09:23
Program polityki zdrowotnej pfofilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv 6, 11, 16 i 18)

2015-07-09 10:04:47
Program usuwania wyrobów zawierających azbest

2017-02-03 10:12:55
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława z 29.12.2017r.

2018-01-08 11:28:30
Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjanych

2016-01-13 09:35:52