Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oława

2015-07-09 10:11:23
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oława

2015-07-09 10:12:33
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy Oława na lata 2012-2027

2015-07-09 10:02:20
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Oława na lata 2018-2021

2018-02-13 12:41:58
Warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości

2015-07-09 10:14:05
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

2016-02-01 10:57:09
Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata 2015-2025

2015-09-03 09:59:55
Rekrutacja do przedszkoli i szkół

2018-02-13 12:38:27
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława z 29.12.2017r.

2018-01-08 11:28:30
Program usuwania wyrobów zawierających azbest

2018-02-13 12:35:57