Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gminna Oławska Karta Seniora

2018-02-28 09:43:00
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2023

2018-05-10 12:05:23
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w Gminie Oława na 2018 rok

2018-01-08 11:25:58
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

2016-02-01 10:59:30
Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018

2016-02-01 11:01:24
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-07-11 08:48:20
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława

2016-07-08 09:49:57
Pozostałe

2016-07-08 10:40:56
Program Ochrony Środowiska

2015-07-09 10:09:23
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oława w roku 2018

2018-04-11 09:52:26