Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława" 

 

 

Wyjaśnienia RG.271.21.1.2018.ZP z dnia 25.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-6

 


Liczba odwiedzin : 208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Jurijków-Górska Zastępca Wójta Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-09-20 08:02:16
Czas publikacji: 2018-09-25 11:40:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-03