Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
III Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

2018-08-14 08:35:35
III Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława"

2018-08-01 12:04:27
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2018-08-10 12:38:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2018/2019"

2018-08-13 06:44:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę wraz z rozbudową remizy OSP w Owczarach"

2018-08-16 11:19:42
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg i chodników na terenie gminy Oława"

2018-08-03 09:51:01