Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Przychody i Rozchody. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Dochody. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Wydatki. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik do Sprawozdania

Informacja z przydzielonej dotacji oświatowej za rok 2005 - Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik do Zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Informacja z realizacji inwestycji Gminy Oława w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2005r.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 3 do Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00