Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2006 z dnia 17 marca 2006r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2006 z dnia 17 marca 2006r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 8 do Sprawozdania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy struktrualnych i Funduszu Spójności.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 7 do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 6 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2005.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 5 do Sprawozdania

Wykorzystanie środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczonych na zadania zlecone i własne.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 3 do Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Informacja z realizacji inwestycji Gminy Oława w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2005r.
2006-05-10 00:00:00