Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-Z

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00
Rb-PDP

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00
Rb-NDS

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00
Rb-N

Sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004
2004-09-08 00:00:00
RB-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00
RB-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00