Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/167/2004 Rady Gminy Oława z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr XIII/167/2004 Rady Gminy Oława z dnia 28 stycznia 2004r.
w sprawie budżetu Gminy Oława na 2004r.
2004-05-17 00:00:00
Załącznik nr 8A do uchwały XIII/167/2004

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 - 2006.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XII/167/2004.

Plan budżetu Gminy Oława na 2004 rok - Wydatki.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 9 do uchwały XIII/167/2004

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholów i wydatki na działnia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 7 do uchwały XIII/167/2004

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 4 do uchwały XIII/167/2004

Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik do uchwały XIII/167/2004

Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2004 - 2017.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 7 do uchwały XIII/167/2004

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/167/2004

Plan budżetu Gminy Oława na 2004 rok - Przychody i wydatki.
2004-02-09 00:00:00
Załącznik nr 5 do uchwały XIII/167/2004

Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy.
2004-02-09 00:00:00