Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 31.12.2016r.

2017-07-12 08:45:55
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 31.12.2016r.

2017-07-12 08:54:29
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 31.12.2017r.

2018-02-02 13:19:18
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 31.12.2017

2018-02-02 13:23:20
Liczba mieszkańców gminy Oława


Liczba mieszkańców gminy Oława - 14.874


*
dane na dzień 31.12.2017 r.

2018-02-02 13:43:57