Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.9.2018.GP z 10.07.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową, dz. nr 709, obręb Godzikowice.

2018-07-10 09:19:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 09:11:29
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 08:58:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Ścinawy Polskiej

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-06-14 08:52:49
Obwieszczenie RG.6733.8.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 17.05.2018r.

2018-05-17 13:05:28
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52