Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-04-12 09:23:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-04-12 15:02:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: w obrębie wsi Osiek, Niemil

2018-04-19 15:09:20