Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie wójta gminy Oława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice

2019-01-18 11:00:28
Obwieszczenie wójta gminy Oława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, etap 3

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2019-01-18 10:52:08
Obwieszczenie RG.6733.15.2018.GP z 11.01.2019r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c De125 oraz przyłącza gazu ś/c De90 w Godzikowicach.

2019-01-11 13:53:43
Obwieszczenie RG.6733.16.2018.GP z 10.01.2019r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 20 kV jako powiązania GPZ R-186 Oława z istniejącą SN w miejscowości Godzikowice, dz. nr 505/6, 472/8, obręb Godzikowice.

2019-01-10 14:55:30
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP z 25.09.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury: zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku na terenie SP w Chwalibożycach.

2018-10-11 16:38:11
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52