Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie: Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice

2018-10-18 15:29:34
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie: Godzikowice - etap 3 oraz Stanowice (ponowne wyłożenie)

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-10-18 15:28:30
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP z 25.09.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury: zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku na terenie SP w Chwalibożycach.

2018-10-11 16:38:11
Obwieszczenie RG.6733.11.2018.GP z 1.10.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu Ś/C PEHD DE 63 w obrębie Stanowic

2018-10-01 15:19:26
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52